Kivitalo vai puutalo?

kivitalo

Tämä on yleinen kysymys, joka tulee talonrakentajalle usein mieleen taloprojektia suunnitellessa. Viime aikoina Suomessa on rakennettu paljon kivitaloja, mutta perinteinen puutalorakentaminenkin on ollut pinnalla. Tästä ilmiöstä kertoo myös joka vuotiset asuntomessut, jonka rakennuskanta on noin puolet kivitaloja ja puolet puutaloja. Puutaloilla on pitkä historia Suomessa, mutta kivitalot ovat omalla modernillaan twistillään saanut kuluttajien päät sekaisin.

Markkinoilla on tarjolla monia valmistalopaketteja tarjoavia yrityksiä sekä myös talotehtaiden arkkitehtejä, joiden avulla voi tehdä muutoksia valmistalomalleihin. Näiden avulla perheet saavat oman näköisensä kodin valmistalopaketeistakin. Nykyään materiaaleja myös sekoitellaan keskenään, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kivitalossa saattaa olla puinen rimoitus seinässä tuomassa pehmeyttä.

Suurin ero näissä taloissa on lähinnä rakennusmateriaali, käytettävät eristeet, rakentamisen nopeus sekä myös rakentamisen budjetti. On laskettu, että kivitalo tulee verrattain kalliimmaksi kuin puutalot, joten rakennettaessa kivitaloa, kannattaa budjetti miettiä tarkoin. Kivitalon rakentamisesta tekee kallimpaa usein myös sen keskimääräisesti pidempi valmistumisaika.

Vaikka yleisesti puhutaan kivi- ja puutaloista, kumpikaan ei täysin absoluuttisesti ole kivi- tai puutalo, sillä rakentamisessa käytetään myös paljon muita materiaaleja, kuten eristeitä. Kivitalo koostuu usein harkoista, jolloin seinät ovat paksuja. Eristeenä käytetään usein polyuretaania, kun taas puutaloissa voidaan käyttää erilaisia eristeitä.

Puutalon kohdalla kannattaa miettiä, onko henkilö valmis puutalon maalausprojektiin, vaikka kyllä kivitalonkin osalta rappaus tulee uusia joskus. Puutalon etuna ovat hengitettävyys sekä luonnonmukaisuus, onhan puu luonnon oma innovaatio. Puulla on myös erityisen hyvät akustiset ominaisuudet.

Kivitalon etuina ovat pitkäikäisyys, huollon helppous sekä sen sopivuus Suomen karuihin ilmasto-olosuhteisiin. Kivitalon seinät ovat yhtenäisiä, jolloin ne hengittävät ja samalla säästävät lämpöä. Seinien tiiviys estää lämmön vuotamisen asunnosta sekä myös kosteusvaurioiden syntymisen.

Nykyisin omakotitalot ovat pääosin matalaenergiataloja ja passiiviitaloja. Eri materiaalivaihtoehdoilla on vaikutusta hiilijalanjälkeen, mutta omakotitaloa valitessa olisi kuitenkin tärkeintä kuunnella omaa sydäntä sekä omia mieltymyksiään, millaisen talon rakennuttaja haluaa itselleen sekä perhelleen rakennuttaa. Markkinoille tulee tämän tästä uusia innovaatioita, joka tuo rakentamiseen uusia mahdollisuuksia. Taloprojektia suunnitellessa tulisikin valita luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani vetämään projektia yhdessä, jotta mahdollisimman moni asia tulisi huomioiduksi. Taloprojekti on pitkäaikainen koitos ja jos koti tulee perheelle, saatetaan kodissa asua jopa useita kymmeniä vuosia. Näin ollen päätökset rakentamisen suhteen tulee tehdä harkiten.