Maalaus pintakäsittelynä

maalaus

Tänään käsittelemme pintakäsittelystä maalausta. Maalaus tarkoittaa käsittelyä, jossa pinnalle tuotetaan maalilla, puunsuojalla tai muulla vastaavalla pintakäsittelyaineella kalvo. Maalaukseen liittyy olennaisesti myös pohjustus. Pohjustus on pintakäsittelyä, joka ei muodosta pintaan selvästi havaittavaa kalvoa eli kuivakalvon paksuus on tyypillisesti korkeintaan viisi mikrometriä. Pohjamaalauksella tarkoitetaan pintakäsittelyä, joka muodostaa pintaan havaittavan kalvon eli kuivakalvon jonka panksuus on 20:stä 60:een mikrometriin. Pintamaalaukseksi kutsutaan käsittelyä, joka muodostaa myös vastaavan kalvon kuin pohjamaalaus, mutta joka on tarkoitettu ulospäin näkyväksi käsittelytulokseksi. Huoltomaalaus on jo aiemmin maalatun pinnan uudelleen maalausta, muutamasta vuodesta jopa vasta 20-30 vuoden päästä.

maalaus

Maalamalla käsitellään muun muasssa rakennusten, ajoneuvojen ja koneiden puu-, metalli- ja muovipintoja. Maalamalla saadaan pinta, joka suojaa kohdetta myös korroosion ja valon vaikutuksilta. Maalaus estää myös home- ja sinistäjäsienten kasvua ja yleensäkin käsitellyn pinnan kulumista. Maalauksella on myös oma esteettinen arvonsa sisustuksessa, osana rakennettua ympäristöä ja monien esineiden käytössä.

Pintakäsittely maalaamalla ei välttämättä kuitenkaan takaa kohteen säilyvyyttä, vaan voi väärin tehtynä aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen kuten puun lahoamisen. Sopivan maalin ja maalaustavan valinta sekä oikea-oppisen ja -aikaisen maalaustyön tekeminen on myös tärkeäää. Yksi nyrkkisäännöistä kuitenkin on, että maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaukseen käytetään siveltimiä, teloja, maaliruiskuja ja erilaisia muita laitteita, joilla maali voidaan levittää pinnalle. Maalattava kohde voidaan myös upottaa maaliin. Maalausalan ammattilaista kutsutaan maalariksi.